ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren. Hieronder de vereiste gegevens voor Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje.

1.    Naam organisatie
Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje

2.    RSIN nummer / KvK Nummer
KvK 17228811
RSIN 819634244

3.    Internet adres
www.1000kaarsjes.nl

4.    Contactgegevens
Burgemeester Loeffplein 70e  
5211 RX ’s-Hertogenbosch
T: 06 2802 5540
E: juultje@1000kaarsjes.nl

5.    Doelstelling
Het doel van de stichting 1000 kaarsjes voor Juultje is tweeledig :

1: Het werven van gelden om het wetenschappelijk onderzoek naar de zeldzame ziekte Langerhans Cel  Histiocytose (LCH) te bevorderen en daadwerkelijk financieel te ondersteunen.

2: Meer bekendheid geven aan de ziekte in de medische wereld, onder de bevolking en mogelijke donateurs

6.    Beleidsplan
Het beleidsplan van onze stichting kunt u hier downloaden.

7.    Bestuurders
Het bestuur van Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje bestaat uit de volgende leden:

Kiki van Erven
Noortje Nuijten
Hans van Leeuwen
Anouschka Peterink

8.    Beloningsbeleid
De bestuurders, de leden van de Raad van Advies en de leden van het Comité van Aanbeveling hebben geen zakelijke binding met de Stichting. Zij ontvangen geen bezoldiging. Ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden vergoed. Deze kosten dienen inzichtelijk gemaakt te worden door middel van declaraties.

9.    Activiteiten
Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje zamelt op allerlei manieren geld in voor het onderzoek naar LCH. Daarbij krijgen we hulp uit heel veel verschillende hoeken.

Naast de donaties die we ontvangen van bedrijven en particulieren, richten we ons in de fondsenwerving op serviceclubs en andere organisaties die zich inzetten voor goede doelen. Natuurlijk vanwege de bijdrage aan het onderzoek, maar ook ter vergroting van de naamsbekendheid van onze stichting en de aandacht voor deze onbekende ziekte.

Ook organiseren wij zelf regelmatig evenementen. Zo organiseren wij onder meer de jaarlijkse autorally MILES TO GO. Kijk op benefietacties voor meer informatie over onze evenementen.

10.    Financiële verslaglegging
Informatie over de financiën van onze stichting kunt u hier downloaden. 
Op verzoek sturen wij een jaarverslag naar u toe. U kunt deze per email opvragen bij onze penningmeester.

meer informatie over ANBI vind je op de site van de Belastingdienst

BLIJF OP DE HOOGTE

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Zoeken
Facebook
YouTube
ONZE SPONSORS