Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren. Hieronder de vereiste gegevens voor Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje.

Naam organisatie

Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje

RSIN nummer / KvK Nummer

KvK 17228811
RSIN 819634244

Internet adres

www.1000kaarsjes.nl

Contactgegevens

Burgemeester Loeffplein 70e
5211 RX ’s-Hertogenbosch
T: 06 2802 5540
E:

Doelstelling

Het doel van de stichting 1000 kaarsjes voor Juultje is tweeledig :

  1. Het werven van gelden om het wetenschappelijk onderzoek naar de zeldzame ziekte Langerhans Cel  Histiocytose (LCH) te bevorderen en daadwerkelijk financieel te ondersteunen.
  2. Meer bekendheid geven aan de ziekte in de medische wereld, onder de bevolking en mogelijke donateurs

Beleidsplan

Het beleidsplan van onze stichting kunt u hier downloaden.

Bestuurders

Het bestuur van Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje bestaat uit de volgende leden:

Kiki van Erven
Noortje Nuijten
Hans van Leeuwen
Anouschka Peterink

Beloningsbeleid

De bestuurders en het lid van de Raad van Advies hebben geen zakelijke binding met de Stichting. Zij ontvangen geen bezoldiging. Ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden vergoed. Deze kosten dienen inzichtelijk gemaakt te worden door middel van declaraties.

Activiteiten

Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje zamelt op allerlei manieren geld in voor het onderzoek naar LCH. Daarbij krijgen we hulp uit heel veel verschillende hoeken.

Naast de donaties die we ontvangen van bedrijven en particulieren, richten we ons in de fondsenwerving op serviceclubs en andere organisaties die zich inzetten voor goede doelen. Natuurlijk vanwege de bijdrage aan het onderzoek, maar ook ter vergroting van de naamsbekendheid van onze stichting en de aandacht voor deze onbekende ziekte.

Wij organiseren zelf geen fondsenwervende evenementen meer.

Financiële verslaglegging

Informatie over de financiën van onze stichting kunt u hier downloaden.
Op verzoek sturen wij een jaarverslag naar u toe. U kunt deze per email opvragen bij onze penningmeester.

meer informatie over ANBI vind je op de site van de Belastingdienst

Type zoekwoord...